Ann-Charlotte Gustavsson – managementkonsult

Annelies styrka är att hon ställde smarta frågor som fick mig att hitta kärnan i vad jag ville uppnå, det som jag själv hade svårt att sätta fingret på.

h

Coaching Posted on