Coaching

Coaching är en lösningsfokuserad samtalsteknik som går ut på att hjälpa en person eller en grupp att nå sina mål och önskade resultat och även att kunna förverkliga sina drömmar och visioner.

Ibland står vi inför olika vägval och det kan upplevas svårt att veta hur jag/vi ska välja för att nå dit. Coachens roll är att hjälpa till i den processen att bli mer medveten och trygg om vad som står bakom önskan, viljan och valet.

Som coach så är jag en god lyssnare, ger stärkande feedback, ställer frågor som utmanar invanda tankar, handlingar, mönster och föreställningar för att i sin tur bidra till nya perspektiv och förutsättningar att nå det önskade och uppsatta målet.
– Jag hjälper till att gå från ord till handling!

Hur upplägget ser ut i form av antal träffar och frekvens varierar efter önskemål syfte och behov. I samråd med den/de gäller tar vi fram ett upplägg som passar bäst.

Välkommen att kontakta mig för att få veta mer.