Grön omsorg

Wii gård erbjuder meningsfull sysselsättning i lantlig miljö där djuren samt naturen får vara verktyg och hjälp till personlig utveckling och att må bra. Verksamheten kombineras med anpassade sysslor på gården efter varje persons individuella behov.

Det kan vara;

  • att ge barn/ungdomar/vuxna med särskilt behov av stöd, meningsfulla aktiviteter och sysselsättning
  • en insats för personer som varit borta från arbetsmarknaden en längre tid och behöver återfå en rimlig hälsa och välbefinnande
  • en daglig verksamhet med meningsfull sysselsättning för personer som har en funktionsvariation

Att umgås med och ha kontakt med djur förmodas tillfredsställa ett grundläggande mänskligt behov.

Forskning har visat att umgänget med djur kan ha hälsofrämjande effekter och har därför börjat användas inom vård, social omsorg och rehabilitering.

Jag ser fram emot att påbörja ett samarbete med företag där Wii Gård får vara verktyg och en resurs för att människor ska få förutsättningar och möjlighet till en personlig utveckling och med det ett ökat välmående.

Kontakta mig så berättar jag mer.


Vad ger Grön Omsorg?

Landsbygdens miljö rymmer mycket som får de flesta av oss att må bra – närheten till djur, natur och en stor variation vad gäller olika slags aktiviteter som följer årstidernas växlingar på gården. Forskningen visar att närhet och vistelse i natur och med djur har betydelse för stressnivåer, förmåga till koncentration och återhämtning efter belastning. Djur anses kunna bidra till människors psykiska, fysiska och sociala välbefinnande.

Det unika och speciella med denna omsorgs- verksamhet är att den kombinerar fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar, social interaktion, känslan av sammanhang samt möjlighet till umgänge med djur och vistelse i natur.

Erfarenhet och utvärderingar från Sverige och framförallt Norge visar att den tydliga dag- och säsongsrytmen, utrymmet på gården och den fysiska aktiviteten med gårdens sysslor ger omsorgstagaren en känsla av meningsfullhet. Djurskötsel är en viktig kontakt där man känner sig behövd och får ta ansvar. Samarbetet på gården ger social träning. Att vistas på landsbygden bland djur och natur ger lugn och trygghet. Förmågan till inlärning ökar liksom känslan av att vara till nytta.

Hormonet oxytocin kallas också “lugn och ro hormonet” och försätter kroppen i ett tillstånd av vila och återhämtning. Oxytocin utlöses till exempel vid lätt beröring, vid vistelse i lugna natur- miljöer och i rofylld kontakt med andra. Det kan vara en medmänniska eller ett djur.

Natur och djur ställer inga krav, där får du bara vara dig själv!

Om du vill läsa mer

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har valt att definiera Grön Omsorg som meningsfull sysselsättning på gårdar i lantlig miljö för människor med behov av särskilt stöd.