Föreläsning och Utbildning

Det centrala i mina föreläsningar och utbildningar är att skapa förutsättningar och få tillgång till verktyg för deltagarna för att få möjlighet till en ökad förståelse för sig själv. Ju mer vi förstår oss själva desto mer förstår vi andra och det i sin tur gör att vi kan samarbeta lättare med oss själva och med andra.

De ämnen och områden jag föreläser och utbildar främst om är feedback, konflikthantering, styrkebaserat ledar- och medarbetarskap, teamutveckling, coachande förhållningssätt, svåra samtal, arbetsglädje och att vara i förändring.

Självklart anpassar jag också föreläsningen/utbildningen efter specifika behov och önskemål. För att säkerställa ett bestående resultat lägger jag stort fokus på praktiska övningar, erfarenhetsutbyte och reflektion.

Det är möjligt att både vara på Wii Gård med omnejd samt att jag åker ut till önskade platser.


Förtroendefullt samarbete

Jag erbjuder även min konsultation i det framtagna utvecklingsprogrammet ”Förtroendefullt samarbete” (Radical Collaboration), – som syftar till att bygga långsiktiga relationer.

Förmågan att bygga långsiktiga relationer är idag både en nödvändighet och en framgångsfaktor.
Utvecklingsprogrammet ger dig möjlighet till kunskaper om hur du kan förhandla vid intressemotsättningar och hjälp till att utveckla din kompetens i att förebygga och lösa konflikter. Dessutom kan den öka din förmåga att skapa goda relationer med andra människor, både professionella och personliga.
Läs mer

Välkommen att kontakta mig för att få veta mer.