Process- och Handledning

Den här tjänsten riktar sig till arbetsgivare och medarbetare som vill att sin grupp och organisation ska få förutsättningar att utvecklas och arbeta mer produktivt och effektivt samt få ett ökat välmående som resultat.

Jag utgår från forskning, teorier och modeller där fokus är att ju mer jag lär mig förstå mig själv och mina beteende när allt går bra och när jag möter motstånd desto mer förstår jag andra. Alla grupper och organisationer består av människor så en ökad kunskap och förståelse av oss själva gör att vi kan göra mer medvetna val som gynnar gruppen och organisationen och dessutom skapar förutsättningar för att bli mer produktiv och effektiv.

Som Process- och handledare är jag lyhörd för vad gruppen befinner sig idag och vad som behövs för att få resultatet att både må och prestera bra. Jag utgår från individens och gruppens styrkor där jag skapar förutsättningar för en ökad självinsikt och möjlighet att göra egna aktiva val för att uppnå resultatet.

Jag skräddarsyr uppdragen efter önskemål och det kan vara alltifrån halvdagar till flera dagar uppdelade på olika tillfällen eller sammanhängande.

Det är möjligt att både vara på Wii Gård med omnejd samt att jag åker ut till önskade platser.

Välkommen att kontakta mig för att få veta mer.


De arbetsverktyg jag vid önskemål och behov använder mig av och är certifierad inom är:

SDI® – Strength Deployment Inventory®
ett modernt och forskarbaserat verktyg som ger stöd i arbetet med att utveckla individers och gruppers relationskompetens och samarbetsförmåga. Läs mer

GDQ – Group Development Questionnaire
ett vetenskapligt verktyg för att mäta gruppens effektivitet och produktivitet och skapa underlag för teamutveckling. Läs mer

Element B
ett instrument för självskattning, som kan ge dig ökad insikt om dig själv i relation till andra. Element B står för Beteende och bygger på FIRO-teorin. Läs mer

ADKAR
en strukturerad modell
framtagen av företaget Prosci som beskriver de olika stegen som individer i en förändring behöver ta för att förändringen ska vara framgångsrik. Läs mer

Belbin
Dr Belbin forskade om vinnande management team. Belbin Teamroller mäter hur vi bidrar,
relaterar och samverkar med andra. Används i utveckling av individ, grupp och organisation. Läs mer

Agerus Survey
ett mät- och analysverktyg för medarbetarundersökningar. Genom att använda Agerus unika och vetenskapliga index får man en klar bild av verksamhetens förutsättningar för prestation, hög effektivitet och god hälsa. Läs mer