Henrik Holm – Enhetschef på Försäkringskassans IT-avdelning

Det fantastiska som jag upplevde med coachingen är att man med små medel kan öka sin självinsikt och sin reflektion över vardagliga handlingar. Detta har gjort att jag fått en bättre förståelse för mig själv och hur jag agerar i olika situationer, vilket i sin tur gett mig möjlighet till personlig utveckling, både privat och professionellt.

Coaching Posted on