Karin Nordmark – Kompetensutvecklare på Försäkringskassan

Mitt omdöme av Annelie, i uppdraget som utbildningsproducent att ta fram en 3 dagars coachutbildning. Jag upplever Annelie som mycket kompetent i såväl rollen som utbildningsproducent som i rollen som utbildare. Annelie har tagit ett stort ansvar för helheten i detta uppdrag och tagit fram en utbildning med hög kvalité som blivit uppskattad av flera olika målgrupper; chefer, projektledare och andra ledande funktioner. Annelie levererar alltid enligt överenskommelse och överträffar ofta förväntningarna hos såväl mig som uppdragsgivare som hos våra målgrupper. Jag har även haft förmånen att arbeta tillsammans med Annelie i rollen som handledare för Förtroendefullt samarbete och för konceptet SDI. Även här upplever jag att Annelie fått väldigt fin återkoppling från samtliga utbildningsgrupper och alltid levererar på en väldigt hög nivå.

Utbildning och handledning Posted on