Kent Karlsson, Verksamhetsutvecklare, konsult

Vid de tillfällen vi arbetat tillsammans så har Annelie tagit stort ansvar för att våra deltagare och kunder ska få möjlighet till utveckling och nya insikter. I mötet med grupper så har hon visat stora färdigheter i att kommunicera med enskilda och grupper på ett utvecklande sätt. Hennes kompetens i samtalsteknik och coachning har gjort att det varit en glädje att få leda grupper med henne samt se vilka nya insikter deltagarna får.

Att arbeta med Annelie har varit ett nöje och också skapat värdefulla insikter för mig genom den stärkande och utvecklande feedback som hon på ett bra sätt ger.

Utbildning och handledning Posted on