Peter Jungerfelt – senior HR-konsult på Försäkringskassan

Mitt omdöme av Annelie i rollen som handledare grundar sig främst på de samarbeten vi haft inom olika utbildningskoncept; främst Aktiv Coaching och Förtroendefullt Samarbete.

Att se Annelie agera och facilitera är en fröjd. Det engagemang och den strävan hon har att hjälpa människor till insikt är få förunnat. Annelie har alltid varit mycket noggrann och mån om att de utbildningsupplägg som vi kommit överens om följs. Det skapar trygghet.

Möjligen kan Annelies styrkor och ambitionsnivå ibland utgöra men och hinder i samarbete med personer som är mer processtyrda och behöver tid för eftertanke – som jag själv t ex. Detta har vi ändå lyckats hantera föredömligt då vi kunnat teambilda och Annelie är en god lyssnare som förstår andras behov, så att samarbetet kan löpa smärtfritt. Jag har inte en enda gång under de 15-tal tillfällen vi arbetat ihop upplevt att mitt fokus har legat på Annelie i vårt gemensamma handledarskap, utan istället på gruppen.

Utbildning och handledning Posted on