Ulla-Britt Forsberg, tidigare utbildare hos Försäkringskassan

Annelie och jag har arbetat tillsammans ett flertal gånger i utbildningen Aktiv coaching (2 + 1 dagar). Utbildningen vänder sig till Försäkringskassans chefer och medarbetare.

Vid de olika utbildningstillfällena har Annelie visat stor teoretiskt och praktisk kunskap inom ämnesområdet. Hon har bland annat levandegjort de teoretiska delarna genom att generöst dela med sig av egna exempel. Min erfarenhet är att Annelie har lätt för att få kontakt med deltagarna och skapa ett bra samtalsklimat. Några av hennes egenskaper som bidrar till detta är hennes öppna sätt och stora förmåga att lyssna samt viljan att försöka förstå och motivera deltagarna. När man möter Annelie så känner man sig sedd! Vidare är hon mycket lyhörd för det som händer i gruppen eller hos någon av deltagare. Vid behov uppmärksammar hon gruppen på det som händer och det gör hon på ett fint och respektfullt sätt. När oväntade saker inträffar möter hon det med stor flexibilitet. Det kan handla om att ge tid åt en oplanerad diskussion eller att byta ut övningar för att bättre möta gruppens behov.

Det som hon visat deltagarna har hon även visat mig som kollega vilket gjort att jag känt stor inspiration att arbeta tillsammans med Annelie! En anledning till att vårt samarbete har fungerat så bra är att hon sätter stort värde på planering, struktur och flexibilitet i arbetet. En annan sak som har bidragit till vårt positiva arbetsklimat är att Annelie gärna ger och tar emot såväl förstärkande som utvecklande feedback. Det gör hon på ett öppet och respektfullt sätt. Det är några av de saker som skapat trygghet för mig när vi genomfört våra uppdrag.

Utbildning och handledning Posted on