Arbetsgrupp IT-konsulter

Det vi tyckte var bra med coachingen var att vi kom fram till konkreta åtgärder för att nå våra målet som var att förbättra samarbetet i vår arbetsgrupp.
Samt att Annelie såg till att vi alla var överens om vilka metoder vi skulle prova för att nå dit.


Siv – Skolsköterska

Annelie har ett lugnt och tryggt sätt när hon coachar, vilket gjorde att det kändes bekvämt för mig att få vägledning i min tro. Jag fick en klarare insikt om hur tron påverkar mitt liv och min hälsa. Samt har jag fått mer styrka i att våga visa att jag tror på Gud.


Henrik Holm – Enhetschef på Försäkringskassans IT-avdelning

Det fantastiska som jag upplevde med coachingen är att man med små medel kan öka sin självinsikt och sin reflektion över vardagliga handlingar. Detta har gjort att jag fått en bättre förståelse för mig själv och hur jag agerar i olika situationer, vilket i sin tur gett mig möjlighet till personlig utveckling, både privat och professionellt.