Peter Jungerfelt – senior HR-konsult på Försäkringskassan

Mitt omdöme av Annelie i rollen som handledare grundar sig främst på de samarbeten vi haft inom olika utbildningskoncept; främst Aktiv Coaching och Förtroendefullt Samarbete.

Att se Annelie agera och facilitera är en fröjd. Det engagemang och den strävan hon har att hjälpa människor till insikt är få förunnat. Annelie har alltid varit mycket noggrann och mån om att de utbildningsupplägg som vi kommit överens om följs. Det skapar trygghet.

Möjligen kan Annelies styrkor och ambitionsnivå ibland utgöra men och hinder i samarbete med personer som är mer processtyrda och behöver tid för eftertanke – som jag själv t ex. Detta har vi ändå lyckats hantera föredömligt då vi kunnat teambilda och Annelie är en god lyssnare som förstår andras behov, så att samarbetet kan löpa smärtfritt. Jag har inte en enda gång under de 15-tal tillfällen vi arbetat ihop upplevt att mitt fokus har legat på Annelie i vårt gemensamma handledarskap, utan istället på gruppen.


Karin Nordmark – Kompetensutvecklare på Försäkringskassan

Mitt omdöme av Annelie, i uppdraget som utbildningsproducent att ta fram en 3 dagars coachutbildning. Jag upplever Annelie som mycket kompetent i såväl rollen som utbildningsproducent som i rollen som utbildare. Annelie har tagit ett stort ansvar för helheten i detta uppdrag och tagit fram en utbildning med hög kvalité som blivit uppskattad av flera olika målgrupper; chefer, projektledare och andra ledande funktioner. Annelie levererar alltid enligt överenskommelse och överträffar ofta förväntningarna hos såväl mig som uppdragsgivare som hos våra målgrupper. Jag har även haft förmånen att arbeta tillsammans med Annelie i rollen som handledare för Förtroendefullt samarbete och för konceptet SDI. Även här upplever jag att Annelie fått väldigt fin återkoppling från samtliga utbildningsgrupper och alltid levererar på en väldigt hög nivå.


Kent Karlsson, Verksamhetsutvecklare, konsult

Vid de tillfällen vi arbetat tillsammans så har Annelie tagit stort ansvar för att våra deltagare och kunder ska få möjlighet till utveckling och nya insikter. I mötet med grupper så har hon visat stora färdigheter i att kommunicera med enskilda och grupper på ett utvecklande sätt. Hennes kompetens i samtalsteknik och coachning har gjort att det varit en glädje att få leda grupper med henne samt se vilka nya insikter deltagarna får.

Att arbeta med Annelie har varit ett nöje och också skapat värdefulla insikter för mig genom den stärkande och utvecklande feedback som hon på ett bra sätt ger.


Eva Videlans, Verksamhetsutvecklare och förändringsledare på Atea Sverige AB i Sundsvall

Med nyfikenhet möter Annelie nya medmänniskor. I sinne och hjärta ger hon avtrycket att utforska, begrunda och förstå individen. Annelie har många verktyg kopplat till sin yrkesroll. De används för att möta upp mot de behov som lyfts i det mänskliga mötet. Insikterna och kunskapen som växer fram i konsultation och lyssnande ger skjuts framåt i den personliga utvecklingen. Fram mot längtan om drömmen, som vi alla bär inom oss.

Jag har haft möjlighet att arbeta med Annelie inom ramen av förändringsledning, vilket jag uppskattar starkt. Jag har tagit med mig mer kunskap och förståelse genom samarbetet – hoppas att du kan uppleva detsamma.


Ulla-Britt Forsberg, tidigare utbildare hos Försäkringskassan

Annelie och jag har arbetat tillsammans ett flertal gånger i utbildningen Aktiv coaching (2 + 1 dagar). Utbildningen vänder sig till Försäkringskassans chefer och medarbetare.

Vid de olika utbildningstillfällena har Annelie visat stor teoretiskt och praktisk kunskap inom ämnesområdet. Hon har bland annat levandegjort de teoretiska delarna genom att generöst dela med sig av egna exempel. Min erfarenhet är att Annelie har lätt för att få kontakt med deltagarna och skapa ett bra samtalsklimat. Några av hennes egenskaper som bidrar till detta är hennes öppna sätt och stora förmåga att lyssna samt viljan att försöka förstå och motivera deltagarna. När man möter Annelie så känner man sig sedd! Vidare är hon mycket lyhörd för det som händer i gruppen eller hos någon av deltagare. Vid behov uppmärksammar hon gruppen på det som händer och det gör hon på ett fint och respektfullt sätt. När oväntade saker inträffar möter hon det med stor flexibilitet. Det kan handla om att ge tid åt en oplanerad diskussion eller att byta ut övningar för att bättre möta gruppens behov.

Det som hon visat deltagarna har hon även visat mig som kollega vilket gjort att jag känt stor inspiration att arbeta tillsammans med Annelie! En anledning till att vårt samarbete har fungerat så bra är att hon sätter stort värde på planering, struktur och flexibilitet i arbetet. En annan sak som har bidragit till vårt positiva arbetsklimat är att Annelie gärna ger och tar emot såväl förstärkande som utvecklande feedback. Det gör hon på ett öppet och respektfullt sätt. Det är några av de saker som skapat trygghet för mig när vi genomfört våra uppdrag.